Definieer deze site expliciet in wp-config.php om deze te laten werken.